counter to blogger


Cercetarea științifică este o componentă fundamentală a activității Universității, este criteriul fundamental de evaluare a calificării și performanțelor academice. UDJG este acreditată ca unitate de cercetare-dezvoltare prin decizia ANCS nr 9673 din 17.06.2008.

Cercetarea stiintifica in UDJG a avut o evolutie ascendenta de-a lungul timpului, este orientata spre majoritatea domeniilor de activitate si implica majoritatea cadrelor didactice. Activitatea sustinuta a colectivelor de cercetatori a permis infiintarea centrelor de cercetare in cadrul facultatilor, in cadrul carora functioneaza laboratoare dotate cu echipamente de calitate, care corespund standardelor de calitate nationale si internationale. Din numarul total de 28 de centre de cercetare, 14 centre sunt acreditate la nivel national de catre CNCSIS, in urma unor evaluari riguroase.

Universitatea beneficiaza de resurse umane de inalta specializare iar dezvoltarea activitatilor de cercetare reprezinta o consecinta fireasca, cu urmari pozitive si asupra calitatii activitatilor didactice. Rezultatele activitatii de cercetare stiintifica a acestora se regasesc in numarul mare de lucrari stiintifice/ tehnice publicate in reviste de specialitate cotate ISI, produse si tehnologii bazate pe brevete, omologari sau inovatii proprii, studii prospective si tehnologice, participari la conferinte interne si internationale.

Atragerea finantarii prin cercetare - ca masură a gradului de conformitate cu necesitatile reale de cunoastere si a calitatii cercetarii - reprezintă un punct central al activitatii cadrelor universitare. Evolutia pozitiva a volumului si nivelului activitatii de cercetare la UDJG se reflecta si in numarul mare de proiecte pentru care s-a obtinut, prin competitie nationala, finantarea pentru perioada 2007-2013 in cadrul Planului National de Cercetare-Dezvoltare si Inovare II. Astfel, in UDJG se deruleaza in prezent un numar important de proiecte de cercetare aplicativa tip PARTENERIATE, de cercetare exploratorie tip IDEI, de infrastructura tip CAPACITATI, de INOVARE, proiecte tip RESURSE UMANE pentru dezvoltarea personalului stiintific, sau contracte de cercetare-dezvoltate incheiate cu mediul economic.

Parteneriatele de cercetare institutionale si inter-institutionale existente si in curs de formare, platforma de cercetare interdisciplinara existenta, acordurile bilaterale de cooperare in activitatea stiintinfica incheiate cu parteneri internationali au creat oportunitatea participarii cercetatorilor din universitatea noastra in cadrul unui numar important de consortii, pentru participarea in proiecte de interes european, selectionate pentru finantare prin Programul Cadru 7, precum si pentru derularea de activitati in comun in cadrul platformelor tehnologice europene.

Incepand, cu anul 2008 UDJG a participat cu propuneri de proiecte si la competitii derulate in cadrul programelor finantate din fonduri structurale, in prezent derulandu-se proiecte finantate prin diverse instrumente structurale cum sunt: Fondul Social European, Fondul European de Dezvoltare Regionala si Fondul de Coeziune. S-au depus noi propuneri in cadrul competitiilor europene ce finanteaza proiecte dedicate cooperarii transfrontaliere sau transnationale. O atentie deosebita s-a acordat si participarii in proiecte europene care sustin mobilitatea studentilor si cadrelor didactice, cum ar fi TEMPUS, LDV sau ERASMUS, ERA-NET, etc.


REGULAMENT CERCETARE UDJG

Regulament comunicare rezultate ştiinţificecopyright © 2014 Serviciul de Management Cercetare